باربری

ارسال شده در توسط MICV

بی گمان عامل اطمینان, نقش غیر قابل انکاری را در توسعه و گسترش و مبادلات تجاری بین الملل ایفا می نماید. فروشندگان کالا, اعتبار دهندگان, حمل کنندگان و خریداران بدون وجود اطمینان از انجام صحیح معاملات و وجود تضمین های لازم جهت خنثی کردن پیامدهای ناخوشایند مالی حوادث و اتفاقات محتمل و غیر قابل پیش بینی بدون سهولتی که امروز شاهد آن هستیم قادر به انجام معاملات و مبادلات بازرگانی در این سطح نبوده اند.

بیمه باربری که مقدم بر دیگر رشته های بیمه ای پدیدار گردیده, توانسته است بصورت قابل اطمینانی زیانهای مالی کالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل دریایی, هوایی و زمینی مورد پوشش قرار دهد.
بیمه باربری همچنین بانکها را قادر به فراهم آوردن تسهیلات مالی لازم در پرتو یک پوشش مناسب بیمه ای خواهد ساخت و مبادلات میلیاردها دلار بصورت گشایش اعتبار اسنادی بین کشورهای جهان, حاصل حمایت بیمه می باشد که موجبات تسهیل امور واردات و صادرات را فراهم آورده است.
شرکت بیمه معلم برای عرضه خدمات مطلوب تر به تجار و بازرگانان ایرانی سعی در فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای پوشش دادن کالاها تحت کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن (A.B.C) و توتال لاس در رشته های وارداتی ـ صادراتی و داخلی و ترانزیت نموده است .برای مشاهده خطرات تحت پوشش کلوزهای A,B,C مختلف اینجا را کلیک کنید . در خصوص پوشش توتال لاس نیز از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی مد نظر می باشد.
مدت اعتبار بیمه در شرایط A,B,C
پوشش بیمه از زمانیکه حمل کالا از انبار یا محل نگهداری ذکر شده در بیمه‌نامه برای تحویل به مقصد آغاز می‌شود شروع و سپس در طول جریان عادی حمل ادامه داشته و در یکی از حالات زیر هر کدام زودتر واقع شود خاتمه می‌یابد:
۱-به مجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهائی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه .
۲- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری که بیمه‌گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن در نظر گرفته باشد.
۳- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
۴- به مجرد انقضای ۶۰ روز از زمان عبور کالا از مرز در حمل های زمینی.
۵- به مجرد انقضای ۳۰ روز از زمان ورود هواپیما به فرودگاه مقصد.

در زمان وقوع خسارت ضروری است تا بیمه گذار ادعای خسارت خود را به اداره خسارت شرکت بیمه معلم ارسال نماید و در صورت نیاز این شرکت اقدام به اعزام کارشناس جهت برآورد میزان و ماهیت خسارت می نماید.
بعضی از اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به شرکت بیمه معلم تسلیم شود به شرح ذیل می باشد :

۱٫ کپی بیمه نامه
۲٫ اصل بارنامه حمل (دریائی، هوائی، ریلی، زمینی)
۳٫ پیش فاکتور و فاکتور فروش
۴٫ لیست بسته بندی کالا
۵٫ گزارش بازدید
۶٫ گواهی مبدأ
۷٫ کلیه مکاتبات جهت تحویل کالا و غیره با شرکت حمل و نقل و یا سایرین
۸٫ قبض انبار

در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت در خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه گزارش بازدید نزدکترین نمایندگی بیمه لویدز از مورد بیمه بوسیله بیمه گذار ضروری می باشد. با توجه به نوع خسارت اسناد خاصی از بیمه گذار درخواست می شود که بیمه گذار و یا نماینده وی مسئول تسلیم اسناد مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن می باشند.

انواع پوششهای بیمه های هواپیما و کشتی :
الف ) بیمه هواپیما :
بیمه هواپیما اولین بار در قرن بیستم معرفی شد . ظاهرا اولین بیمه هواپیما دارای پوشش بسیار محدودی بوده و توسط یکی از گروهای بیمه گر دریائی ( باربری) بیمه شده است .
در سال ۱۹۲۹ کنوانسیون ورشو امضا گردید . این کنوانسیون توافقی جهت شرایط و مقررات و حدود مسئولیت برای حمل هوائی فر اهم آورد و اولین متن مدون صنعت هواپیمائی است که امروزه می شناسیم.در سال ۱۹۳۳ این نیاز محسوس بود که بایستی بخش ویژه ای وجود داشته باشد و واحد بین المللی بیمه های دریایی(IUMI)کمیته ( بیمه های )هواپیما را تشکیل داد و در سال ۱۹۳۴ هشت شرکت بیمه اروپایی در بخش هواپیما و صندوق های وابسته به آنها به صورت رسمی تاسیس شدند و واحد بین المللی بیمه گران هواپیما نیز بوجود آمد. (IUAI)
هنوز هم بازار بیمه لندن بزرگترین مرکز بیمه های هوا پیما ست این بازار متشکل از سندیکای لویدز لندن و سایر شرکت های بیمه متعارف می باشد.در سایر نقاط جهان ، بر اساس میزان فعالیت در این بازار نیز بازار های محلی و ملی در کشورهای مختلف تاسیس شده است .
هیچ بیمه گری به تنهایی منابع و امکانات لازم جهت نگهداری کامل ویا بخش بزرگی از ریسک شرکتهای هواپیمایی بزرگ را ندارد.

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما به طور کلی سه دسته از خطرات را تحت پوشش قرار می دهد :
۱ـ از بین رفتن یا خسارت وارده به هواپیما
۲ـ مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث ( غیر از مسافران )
۳ـ مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

بیمه کشتی :
پوشش بیمه کشتی در دو نوع مختلف قابل بررسی است:
۱- بیمه زمانی کشتی
۲- بیمه سفری کشتی

۱- بیمه زمانی کشتی :
در این حالت کشتی برای مدت زمان معینی مثلا یک سال یا چند سال تحت پوشش قرار می گیرد و معمولا زمان شروع تعهد از نیمه شب روزی که بیمه نامه صادر می گردد آغاز می شود ،البته چنانچه کشتی در زمان انقضاء بیمه نامه در بین راه باشد کشتی تا رسیدن به بندر مقصد تحت پوشش خواهد بود که البته این موضوع در قالب یک شرط در بیمه نامه درج می گردد.

۲-بیمه سفری :
در این نوع بیمه نامه کشتی در یک سفر رفت یا رفت و برگشت بیمه می باشد و مدت توقف کشتی نیز در بندر تحت پوشش است در این بیمه نامه آغاز تعهد بیمه گر آغاز سفر خواهد بود.
در بیمه کشتی دو دسته خسارت تحت پوشش قرار می گیرد :
الف ) خسارت وارد به کشتی در نتیجه خطرات زیر :
۱ـ آتش سوزی و انفجار, زمین لرزه, فوران آتشفشان یا صاعقه, طوفان
۲ـ به گل نشستن و یا برخورد با صخره, تصادم شناور مورد بیمه با شناورهای دیگر
۳ـ برخورد هواپیما یا وسایل مشابه یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه, برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی, حوضچه تعمیر یا تجهیزات و تأسیسات ساحلی
۴ـ حوادث ناشی از بارگیری, تخلیه یا جا به جایی کالا ( یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی )
۵ـ ترکیدن دیگ بخار, شکستن شفت
۶ـ زیان همگانی و هزینه های نجات
۷ـ خسارت وسایل و ادوات صیادی ( در مورد شناورهای صیادی )

ب ) مسئولیت ناشی از تصادم :
در صورتی که کشتی بیمه شده با کشتی یا شیئی دیگر اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه به سبب این امر مسئول جبران خسارت شود وجه یا وجوهی در رابطه با این تصادم بابت مورد زیر پرداخت می گردد :
۱ـ تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی یا شیئی دیگر
۲ـ تأخیر یا زمان معقول ناشی از عدم استفاده از کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی یا شیئی دیگر
۳ـ زیان همگانی, هزینه نجات یاهزینه نجات قراردادی کشتی دیگر یا محمولات کشتی
فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی
فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری داخلی
فرم پیشنهاد بیمه بدنه شناور
فرم پیشنهاد بیمه هواپیما های سبک و فوق سبک
فرم پیشنهاد بیمه هواپیمای سنگین و هلی کوپتر
هدف ما فراهم آوردن خدمات سریع و مطلوب جهت مشتریان گرامی می باشد

پاسخی بگذارید