مراکز درمانی طرف قرارداد

ارسال شده در توسط MICV
مرکز درمانی آدرس تلفن موضوع شهر
آزمایشگاه کیان پیروزی ۳۲۲۲۶۷۵۷ آزمایشگاه اردکان
دانشگاه یزد بلوار دانشگاه ۳۸۳۰۱۵۳۵ آزمایشگاه یزد
آزمایشگاه کسری صفاییه بلوار شهیدان اشرف ۳۸۲۶۱۰۶۰ آزمایشگاه یزد
آزمایشگاه نوبل یزد بلوار امام جعفر صادق ۳۶۲۹۸۱۰۰ آزمایشگاه یزد
سید الشهدا خیابان امام ۳۶۲۱۰۰۱۰ بیمارستان یزد
غیر انتفاعی گودرز خیابان سلمان ۳۶۲۶۲۰۸۳ بیمارستان یزد
بیمارستان شهید دکتر رهنمون خیابان فرخی ۳۶۲۶۰۰۰۱ بیمارستان یزد
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید پاکنژاد  کوچه مقابل هتل بهاره ۳۵۲۵۰۰۹۳ بیمارستان یزد
بیمارستان شهید دکتر بهشتی بلوار شهید بهشتی ۳۶۲۳۳۰۰۲ بیمارستان تفت
بیمارستان حضرت خاتم الانبیاء بزرگراه امام علی ۳۵۷۲۳۴۰۴ بیمارستان یزد
بیمارستان حضرت آیت اله خاتمی نهر مسیح ۳۶۲۸۵۰۰۱ بیمارستان یزد
بیمارستان قائم و ضیایی خیابان امام جنب آزمایشگاه مرکزی ۳۷۲۲۱۱۴ بیمارستان اردکان
بیمارستان امام جعفر صادق میدان بسیج ۳۷۷۵۱۲۰۰ بیمارستان میبد
بیمارستان حضرت ولی عصر خیابان دادگستری ۳۶۲۳۱۰۰۷ بیمارستان بافق
بیمارستان مرتاض خیابان کاشانی ۳۸۲۴۸۰۰۰ بیمارستان یزد
بیمارستان مجیبیان خیابان کاشانی ۳۶۲۴۰۰۶۱ بیمارستان یزد
بیمارستان مادر میدان مهدیه ۳۶۲۳۰۰۳۰ بیمارستان یزد
درمانگاه فرهنگیان خیابان شهید رجایی خیابان معلم ۳۶۲۶۱۵۵۰ درمانگاه یزد
درمانگاه فرهنگیان خیابان شهید رجایی خیابان معلم ۳۶۲۶۱۵۵۰ دندان پزشک یزد
دندانپزشکی پارس آزاد شهر فلکه چهارم ۳۷۲۱۰۸۵۳ دندان پزشک یزد
دندانپزشکی دکتر سعید مقدم صفائیه بلوار قندی میدان ریاضی ۳۸۲۲۹۵۲۲ دندان پزشک یزد
دندانپزشکی دانشگاه یزد بلوار دانشگاه ۳۸۳۰۱۵۳۵ دندان پزشک یزد
دندانپزشکی مهرگان بلوار ۱۵ خرداد فرعی ۲ ۳۲۴۲۹۴۳۹ دندان پزشک بافق
دندانپزشکی بهار بلوار امام جعفر صادق ۳۶۲۸۸۱۴۵ دندان پزشک یزد
مرکز جراحی دکتر موسوی بیوکی بلوار پاکنژاد ۳۷۲۴۸۱۰۵ مرکز جراحی یزد