شهرنوع مرکزنام مرکزتلفنادرس
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه امام رضا۳۷۲۱۳۷۶۴یزد آزادشهر ابتدای فلکه اول
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه میلاد۳۷۲۶۸۳۷۳یزد میدان باهنر ابتدای بلوار شهید پاکنژاد
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه دکتر مقیمی۳۸۲۶۶۷۷۶۱یزد صفائیه بلوار شهید قندی
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه لقمان۳۸۲۷۵۳۸۵میدان شهدای محراب کوچه بیمارستان دکتر مرتاض
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه نوبل۳۵۳۶۲۹۸۱۰۰یزد بلوار امام جعفر صادق
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه کسری۳۵۳۸۲۶۱۰۶۰یزد خیابان تمیسار فلاحی روبروی بازارچه اطلسی
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه دی۳۶۲۸۵۰۵۳یزد خیابان کاشانی جنب پمپ بنزین
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه بوعلی۳۷۲۵۹۰۹۱یزد بلوار طالقانی کوچه مجاهد
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه دکتر خبازیان۳۸۳۸۰۹۹۰یزد – میدان ابوذر بلوار شهید دشتی
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه ثامن الحجج۳۵۳۶۲۹۶۴۰۳یزد بلوار مدرس میدان نماز
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه پارسه۳۸۲۴۲۴۸۸یزد صفائیه خیابان نیمسار فلاحی نرسیده به میدان اطلسی
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه پارس۳۶۲۷۲۰۹۷یزد بلوار طالقانی روبروی بانک تجارت
یزدآزمایشگاهآزمایشگاه توحید۳۶۲۷۷۷۵۰یزد خیابان امام خمینی کوچه برخورداری
یزدبیمارستانبیمارستان افشار۳۵۲۵۵۰۱۵یزد بلوار جمهوری
یزدبیمارستانبیمارستان مرتاض۳۸۲۴۸۰۰۰یزد خیابان کاشانی
یزدبیمارستانبیمارستان سید الشهدا۳۵۱۶۲۱۰۰۱۰یزد – خیابان امام خمینی (ره)
یزدبیمارستانبیمارستان غیر انتفاعی گودرز۳۵۱۶۲۶۲۰۸۳یزد – خیابان سلمان
یزدبیمارستانبیمارستان مادر۳۵۳۶۲۳۰۰۳۰یزد میدان مهدیه
یزدبیمارستانبیمارستان شهید صدوقی۸۲۲۴۰۰۰یزد صفاییه بلوار شهید قندی
یزدبیمارستانبیمارستان شاه ولی۳۸۲۱۱۰۹۱یزد – جنب دانشگاه آزاد اسلامی
یزدبیمارستانبیمارستان مجیبیان۸-۳۶۲۴۰۰۶۱یزد خیابان کاشانی
یزدبیمارستانبیمارستان شهدای محراب یزد۲۵۱۵۰۰۹۳یزد بیمارستان شهدای محراب
یزدداروخانهداروخانه پورشفیعی۳۸۲۴۰۷۰۳یزد –صفائیه – بلوار دانشگاه
یزدداروخانهداروخانه دکتر لطفعلیانی۳۷۲۵۶۹۶۰یزد – میدان همافر
یزدداروخانهداروخانه دکتر شهدی زاده۳۸۲۸۴۸۱۷یزد بلوار پاسداران کوجه ۴۸
یزدداروخانهداروخانه دکتر شیروانی۳۷۳۰۸۲۶۲یزد- خیابان اسکان
یزدداروخانهداروخانه دکتر هاتفی۳۲۲۳۴۱۴۰یزد – اردکان – خیابان باهنر – جنب مهدیه اردکان
یزدداروخانهداروخانه دکتر سیف الدینی۳۷۲۶۴۷۱۳یزد میدان باهنر کوچه تالار هنر نرسیده به مرکز دیابت
یزدداروخانهداروخانه امامزاده یزدی۳۶۲۶۸۸۵۴یزد – میدان مهدیه
یزدداروخانهداروخانه درمانگاه فاطمه الزهرا۳۱۲۴۵۴۶۷یزد ۵۲ متری امام شهر
یزدداروخانهداروخانه دکتر برفی۲۲۵۷۵۲۳۶یزد شهرستان هرات خیابان امام نبش خیابان طالقانی
یزدداروخانهداروخانه وکیل۳۶۲۳۷۶۲۹یزد – خیابان کاشانی روبروی بیمارستان مجیبیان
یزدداروخانهداروخانه هلال احمر یزد۳۶۲۸۷۰۲۰یزد- بلوار منتظر قائم نرسیده به پمپ بنزین
یزددرمانگاهدرمانگاه امام جعفر صادق۳۱۲۴۲۳۴۷یزد خیابان صدوقی کوچه خرمشاد
یزددرمانگاهدرمانگاه فرهنگیان۳۶۲۶۱۵۵۰یزد انتهای خیابان شهید رجایی ابتدای خیابان معلم
یزددرمانگاهدرمانگاه کوثر۳۸۲۲۷۰۰۰یزد – صفائیه بلوار جهاد
یزددرمانگاهدرمانگاه کسری یزد۳۸۲۱۴۲۳۴یزد بلوار پروفسور حسابی نبش بلوار فلسطین
یزددرمانگاهدرمانگاه فاطمه الزهرا۳۱۲۴۵۴۶۷یزد ۵۲ متری امام شهر
یزددندان پزشکدندانپزشکی آرمان۳۸۲۵۲۴۸۸یزد بلوار خاتم یزدی نرسیده به میدان قرآن
یزددندان پزشکدندانپزشکی باران۳۷۲۰۰۲۰۰یزد میدان امام داخل پایانه اتوبوسرانی
یزددندان پزشکدندانپزشکی دکتر خیرالسادات۳۶۲۸۷۶۰۰ کاشانی کوچه جنب پاساژ شهاب ساختمان پزشکان سینا 
یزددندان پزشکدندانپزشکی دکتر شادی دهقان بنادکی۳۵۳۶۳۳۰۷۲۵کاشانی نرسیده به هلال احمر کوچه مریم مجتمع ناز طبقه ۱
یزددندان پزشکدندانپزشکی آراد۳۸۲۵۳۰۱۳یزد بلوار دانشگاه خیابان جیحون یزدی
یزددندان پزشکدندانپزشکی یادگاران۳۶۲۶۸۴۹۸یزد میدان مهدیه نرسیده به دارو خانه امام زاده
یزددندان پزشکدندانپزشکی تسکین یزد۳۵۲۱۴۹۸۹یزد دروازه قرآن بلوار شهید سامعی میدان شاهد
یزددندان پزشکدندانپزشکی کسری۳۸۲۱۴۲۳۴یزد بلوار پروفسور حسابی نبش بلوار فلسطین
یزددندان پزشکدندانپزشکی فرهنگ۳۸۲۰۰۵۵یزد میدان فرهنگ بلوار پروفسور حسابی
یزددندان پزشکدندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان۳۶۲۶۱۵۵۰یزد انتهای خیابان شهید رجایی ابتدای خیابان معلم
یزددندان پزشکدندانپزشکی دکتر ملیحه حباب۳۶۳۳۰۷۲۵ کاشانی نرسیده به هلال احمر کوچه مریم مجتمع ناز طبقه ۱
یزددندان پزشکدندانپزشکی متین۳۸۲۷۶۸۲۲یزد بلوار مدرس – خیابان دانش
یزددندان پزشکدندانپزشکی تبسم رویایی۳۸۳۰۵۱۸۴یزد بلوار فضیلت خیابان شارق یزدی بن بست یکم
یزددندان پزشکدندانپزشکی دکتر قنبری فیروز آبادی۳۵۳۶۲۹۲۰۳۰یزد خیابان کاشانی سه راه هراتی روبروی هلال احمر 
یزددندان پزشکدندانپزشکی شهید بهشتی۳۳۲۸۳۳۵یزد بلوار جمهوری انتهای خیابان انقلاب
یزددندان پزشکدندانپزشکی پارس۳۷۲۱۰۸۵۳یزد آزاد شهر فلکه چهارم
یزدعینک سازیعینک سازی روشن۳۶۲۶۹۳۱۶یزد خیابان دهم فروردین کوچه روشن عینک روشن
یزدعینک سازیعینک سازی حمید۳۲۲۲۶۷۸۰یزد اردکان خیابان اماما روبروی هتل باغسرا
یزدعینک سازیعینک سازی پردیس۰۳۵-۳۷۲۸۰۴۵۰طالقانی قبل از کلینیک خاتم الانبیا جنب بانک تجارت 
یزدعینک سازیعینک سازی دانشجو۳۶۲۷۵۰۲۳یزد بلوار طالقانی کوچه حنا
یزدعینک سازیعینک سازی دانش۳۶۲۶۸۰۳۵مطهری بعد از پمپ روحانیان کلینیک فرهنگیان
یزدعینک سازیعینک سازی فرادید۳۷۲۶۰۵۲۸میدان باهنر ابتدای بلوار سید محمد پاکنژاد
یزدعینک سازیعینک سازی لنزو۹۱۳۳۵۷۶۲۳۳یزد میدان ابوذر ابتدای خ تیمسار فلاحی
یزدعینک سازیعینک سازی چشما۳۷۲۶۷۲۶۰یزد بلوار طالقانی جنب بانک صادرات
یزدفیزیوتراپیفیزیوتراپی قدیری۳۷۲۴۹۲۱۵یزد بلوار طالقانی کوچه زمانی کوچه مدرسه ایثار
یزدفیزیوتراپیفیزیوتراپی فاتحی۳۶۲۷۵۰۲۳یزد بلوار طالقانی کوچه حنا
یزدفیزیوتراپیفیزیوتراپی پویا۳۶۲۹۲۸۲۹یزد بلوار منتظر قائم کوچه شهید نصیری
یزدفیزیوتراپیفیزیوتراپی سعادت خواه۳۵۳۶۲۴۱۷۱۱یزد میدان مهدیه انتهای کوچه بیمارستان مادر
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری دکتر سید کاظم موسوی۳۲۲۳۳۵۵۱یزد- اردکان ما بین میدان وحدت و میدان آزادی
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری دکتر وفایی شاهی۳۶۲۹۷۶۶۰میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری دکتر میربیگی۳۸۲۸۷۸۸۶یزد صفائیه میدان کاج بلوار جهاد
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری دی۳۵۳۶۲۲۷۰۱۷یزد بلوارطالقانی جنب بانک ملی کوچه قدس ۹
یزدمرکز تصویر برداریسونوگرافی دکتر عارف منش۳۵۳۷۶۶۲۰۰۸یزد میدان مهدیه ابندای بلوار شهید بهشتی کوچه وامق
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری سجاد۳۶۲۹۷۹۰۰یزد بلوار امام جعفر صادق (ع) بعد از بیمارستان مادر
یزدمرکز تصویر برداریتصویربرداری فک و صورت دکتر قانع۳۷۲۵۰۵۴۶یزد میدان باهنر
یزدمرکز جراحی محدودمرکز جراحی محدود فاطمه الزهرا۳۱۲۴۵۴۶۷یزد ۵۲ متری امام شهر
یزدمرکز جراحی محدودجراحی محدود دکتر موسوی بیوکی۳۵۱۷۲۴۸۱۰۵یزد – بلوار پاکنژاد
ابرکوهبیمارستانبیمارستان خاتم الانبیا۳۲۸۲۵۰۰۱یزد ابرکوه شهرک ولایت
ابرکوهداروخانهداروخانه ابوعلی سینا۳۲۸۲۱۰۶۰یزد ابرکوه خیابان شهید صدوقی
اردکانآزمایشگاهآزمایشگاه کیان۳۲۲۲۶۷۵۷یزد اردکان خیابان پیروزی
اردکانبیمارستانبیمارستان امام جعفر صادق۳۲۳۵۱۲۰۰یزد اردکان میدان بسیج
اردکانبیمارستانبیمارستان ضیایی۳۵۲۷۲۲۱۱۴اردکان – خیابان امام خمینی – جنب آزمایشگاه مرکزی
اردکانداروخانهداروخانه بهاره هاتفی۳۲۲۵۴۵۹۸یزد اردکان میدان خاتمی
اردکانداروخانهداروخانه دکتر حیدریان۳۵۳۲۲۲۸۲۲۷یزد – شهرستان اردکان – خیابان امام
اردکانعینک سازیعینک سازی مهر۳۵۳۲۲۴۳۴۴۳یزد اردکان خیابان باهنر کوچه ۶ پلاک ۶۲
اردکانفیزیوتراپیفیزیوتراپی حیدری۳۲۲۲۸۵۳۱یزد – اردکان خیابان صدر آباد
بافقآزمایشگاهآزمایشگاه رازی۳۲۴۲۸۰۰۶یزد بافق خیابان وحشی بافقی
بافقبیمارستانبیمارستان حضرت ولی عصر۳۵۲۶۲۳۱۰۰۷یزد – شهرستان بافق – خیابان دادگستری – کوی کارمندان دولت
بافقداروخانهداروخانه دکتر زینلی۳۲۴۲۰۰۲۲یزد بافق خیابان وحشی بافقی
تفتآزمایشگاهآزمایشگاه ابن سینا۳۲۶۲۶۵۴۳یزد تفت خیابان ساحلی جنب دبیرستان شهید صدوقی
تفتداروخانهداروخانه دکتر محمود حسینی بیوکی۳۲۳۳۶۶۰۰یزد تفت خیابان شهید بهشتی جنب بیمارستان شهید بهشتی
تفتعینک سازیعینک سازی آریا۳۲۶۲۶۴۵۲یزد تفت مجتمع پوپک طلایی
مهریزآزمایشگاهآزمایشگاه وستا مبین آزما۳۵۳۲۵۳۲۴۱۲یزد مهریز خیابان هفتم تیر میدان پرستار کوچه نرگس 
مهریزبیمارستانبیمارستان فاطمه الزهرا۳۲۵۲۳۰۰۱یزد- مهریز،بلوار ۷ تیر، سه راه پرستار
مهریزداروخانهداروخانه دکتر رضایی۳۲۵۳۱۷۵۰یزد مهریز خیابان مطهری جنوبی روبروی اورژانس ۱۱۵
مهریزدندان پزشکدندانپزشکی منتظران۳۲۵۲۹۵۹۵یزد مهریز خیابان مصطفی خمینی جنب درمانگاه شهید رجائی
مهریزعینک سازیعینک سازی روشنا۳۲۵۲۱۴۴۸یزد – مهریز بلوار هفتم تیر نرسیده به میدان پرستار
میبدآزمایشگاهآزمایشگاه نیکان۳۲۳۲۸۵۵۰یزد میبد خیابان امام جنب درمانگاه فرهنگیان
میبدآزمایشگاهآزمایشگاه شفا۳۲۳۲۱۷۵۷یزد میبد خیابان امام خمینی
میبدبیمارستانبیمارستان حضرت امام جعفر صادق۳۵۲۷۷۵۱۲۰۰یزد – میبد – بلوار بسیج – میدان بسیج
میبدداروخانهداروخانه دکتر شمشیری۳۲۳۴۷۱۹۱یزد میبد خیابان آیت الله حائری
میبددرمانگاهدرمانگاه امام حسین۳۲۳۲۷۹یزد میبد خیابان امام خمینی روبروی بانک صادرات مرکزی
میبددندان پزشکدندانپزشکی آتیه۳۲۳۴۷۱۹۱یزد میبد شهیدیه خیابان آیت اله اعرافی امنهتی خیابان
میبدعینک سازیعینک سازی گالیله۳۲۳۲۴۲۱۱یزد میبد مهرجرد کوچه یک یاسمن
میبدفیزیوتراپیفیزیوتراپی امام رضا میبد۳۲۳۲۴۵۲۸یزد میبد بلوار سعیدی ابتدایی بلوار شهید فاضلی ( فیروز آباد )

پر کردن فرم ثبت نام