اعلام نتایج

نتایج آزمون بیمه و مارکتینگ  دوره ۱۶

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

نیاوش گلشن

۹۷

قبول

۲

محمد معین بهراد

۸۸

قبول

۳

مهسا سهروردی

۸۴

قبول

۴ لیدا ابوالفضلی  ۸۳   قبول
دوره های جدید بیمه و مارکتینگ

***************************************************************************************

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره ۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

 علیرضا تقی خانی

۹۷

قبول

۲

 حسن بندگی

۹۱

قبول

۳

   مهسو رجائی مقدم 

۹۰

قبول

۴ سینا مهین طاهری ۹۰    قبول

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره چهاردهم مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

آرزو انجذاب 

۹۰

قبول

۲

نعیمه خیرالسادات

۸۸

قبول

۳

گلنــاز محمدی

۸۵

قبول

          ۴                مالک بلوچی               غیبت     مردود

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره  سیزدهم مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

ردیف 

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

مریم حبوباتی

۹۶

قبول

۲

بتول قاسمی نسب

۷۸

قبول

۳

لیلی السادات مخلصین

۷۰

قبول

۴

فایزه دهقان

۶۰

مردود

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره  دوازدهم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲

   ردیف           نام و نام خانوادگی        امتیاز         نتیجه
   ۱               زهره رادخواه         ۹۰         قبول
   ۲              سید امید رضا میرنژاد         ۸۰         قبول
   ۳               سید امیر حسین میرنژاد         ۷۱         قبول
   ۴           آیدا سادات مدیری آثاری         ۶۸        مردود
   ۵              زهرا شیبانی         ۰        مردود

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره  یازدهم مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

فرشاد مقدم

۸۸

قبول

۲

سحر احمد زاده

۸۵

قبول

۳

احمد بنی اسد

۸۴

قبول

۴

جابر دهقانی

۸۱

قبول

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره  دهم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

مهدی بافقی زاده

۹۹

قبول

۲

مهسا طیبی نسب

۹۱

قبول

۳

سیدمحسن حسینی نسب

۹۰

قبول

۴

رضیه صابری

۸۸

قبول

         ۵

           الهام محبی

            ۸۷

           قبول

         ۶

       محی الدین خطیبی

            ۸۷

           قبول

         ۷

         سمیه حاجی رحیمیان

            ۸۵

           قبول

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره  نهم مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

زهرا ناظری

۹۵

قبول

۲

ریحانه دهقان

۹۱

قبول

۳

الهام شایق

۸۹

قبول

۴

مهدی دهقانی

۷۵

قبول

 نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره هشتم مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

شادی السادات جمالان

۹۷

قبول

۲

عاطفه خوانین زاده

۹۵

قبول

۳

فتانه صالحی

۸۱

قبول

۴

مهدی جعفری

۷۹

قبول

 

 نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره ششم مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

زهرا کارگر

۹۶

قبول

۲

اعظم فاطمیه

۹۲

قبول

۳

سمیه قاسم پور

۹۰

قبول

۴

الهام دهقانی

۸۵

قبول

۵

محمد هادی شمس الدینی

۸۴

قبول

۶

بی بی عالیه چرب دست

۸۳

قبول

۷

ایمان حاتمی

۷۶

قبول

۸

محسن رنجبر

۶۳

مردود

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

——————————————————————————————

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره پنجم مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

   ردیف           نام و نام خانوادگی        امتیاز         نتیجه
   ۱             علیرضا رضایی         ۹۸         قبول
   ۲                     علی صادقی         ۹۲         قبول
   ۳           محمد امین میرمحمدیان         ۷۴         قبول
   ۴          سید علی محمد مدرسی         ۷۲         قبول
   ۵           احمد رضا احمدی زند          ۰        مردود

  حد نصاب قبولی امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ می باشد.

 ———————————————————————————————- 

 نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره چهارم مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

   ردیف           نام و نام خانوادگی        امتیاز         نتیجه
   ۱               زکیه دهقان         ۹۵         قبول
   ۲               حسین محمد حسینی         ۹۰         قبول
   ۳                مهدی کیانی         ۹۰         قبول
   ۴            سید جمال رضوی         ۸۵         قبول
   ۵              علی قریشی         ۷۰       قبول

  حد نصاب قبولی امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ می باشد.

 ———————————————————————————————-

 نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره سوم مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

نتیجه

۱

زهرا گروئی

۹۸

قبول

۲

محمود فاضلی ویسر

۹۰

قبول

۳

زهرا ابراهیمی

۹۰

قبول

۴

مرتضی زارع محمود آبادی

۹۰

قبول

۵

زهرا مروستی

۸۹

قبول

۶

الهام طریقتی

۸۷

قبول

۷

ابوالقاسم دشت آبادی

۸۷

قبول

۸

فاطمه اسماعیلی

۸۵

قبول

۹

          رقیه مقنی باشی         ۸۲  

قبول

۱۰

مهدیه جمع

۸۱

قبول 

۱۱

پریسا صادقی

۸۰

قبول

 حد نصاب قبولی امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ می باشد.

———————————————————————————————

نتایج آزمون کلیات بیمه و بیمه عمر دوره دوم مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۲

           نام شرکت کننده       امتیاز
    فهیمه پورشهسواری        ۹۸      
        زیبا طوسی         ۹۲  
        سحر نورزاده        ۹۰
       مهدی دهقانی        ۷۷   

——————————————————————————————

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از برگذاری  زمان کارگاه آموزشی بازاریابی با دفتر نمایندگی تماس حاصل فرمایند.

پاسخی بگذارید