تمدید قرارداد آموزش و پرورش

تمدید قرارداد آموزش و پرورش و بیمه معلم برای ششمین سال متوالی// افزایش خدمت رسانی به دانش آموزان در سال ۹۸

قرارداد آموزش و پرورش با شرکت بیمه معلم در راستای پوشش بیمه ای بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز و فرهنگی در سراسر کشور برای ششمین سال متوالی و در پی رضایت آموزش و پرورش از این شرکت بیمه ای تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، عباس معینی معاونت فنی بیمه اشخاص بیمه معلم ضمن اعلام این خبر گفت: تمدید این قرارداد در پی رضایت وزارت آموزش و پرورش از پوشش

بیمه ای دانش آموزان سراسر کشور و اقشار فرهنگی صورت پذیرفت و در این جهت خدمت گذاری بیمه معلم در سال ۹۸ نیز به جامعه بزرگ فرهنگیان تداوم خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه رضایت بیمه گذار از بیمه گر مهم ترین عامل تمدید قراردادهای بیمه ای محسوب می شود، گفت: بازخوردهای مطلوب ادارات گسترده آموزش و پرورش از خدمات

بیمه معلم به دلیل سرویس دهی مطلوب در استان های مختلف کشور، مهمترین عامل تصمیم گیری وزارت آموزش و پرورش در تداوم این قرارداد بود.

عباس معینی با اشاره به افزایش برخی تعهدات بیمه معلم در سال جدید گفت: در سال جدید با عنایت به تصمیمات بیمه گذار و تعاملاتی که با شرکت بیمه معلم صورت گرفت و با توجه به افزایش هزینه های بیمارستانی مقرر شد در میزان تعهدات، بازبینی صورت گیرد.

 بر اساس تعاملات دو جانبه ، معاونت فنی بیمه اشخاص بیمه معلم تصریح کرد:

  • غرامت فوت ناشی از حادثه که سال قبل ۷۰ میلیون ریال بوده به ۱۰۰ میلیون ریال ارتقا یافته است.
  • در مباحث درمانی هزینه درمانی ناشی از حادثه که در سال گذشته ۱۵ میلیون ریال بوده در سال جاری به رقم ۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
  • بر همین اساس هزینه اعمال جراحی بیمارستانی که سال قبل هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده امسال به ۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
MICV
vokalaei@yahoo.com