بیمه مستمری آنی


مستمری آنی مادام‌العمر:

قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، از زمان مشخص شده در بیمه‌نامه تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد، مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.   
مستمری آنی موقت قطعی: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، از زمان مشخص شده در بیمه‌نامه تا انتهای بیمه‌نامه که محدود می‌باشد چه بیمه‌شده در قید حیات باشد چه نباشد مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.

•    مدت تضمین: در بیمه‌نامه مستمری و مکمل بازنشستگی مدت تضمین به این معنا است که مستمری بیمه‌شده تا پایان آن زمان حتی در صورت فوت بیمه‌شده پرداخت خواهد شد. به عبارتی اگر بیمه‌شده در مدت تضمین زنده باشد، شخصاً و چنانچه در زمان تضمین فوت نماید، مبلغ مستمری از تاریخ فوت تا پایان مدت تضمین به ذینفع مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.
•    مزایای بیمه مستمری شرکت بیمه معلم:
    •    ارائه پوشش فوت عادی از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
    •    ارائه پوشش فوت به علت حادثه تا ۳ برابر فوت عادی تا سقف ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
    •    امکان انتخاب ضریب تعدیل سرمایه پوشش‌ها برای جبران آثار تورمی
    •    هر فرد شاغل و غیر شاغل می‌تواند این بیمه نامه را خریداری نماید.
    •    زنان خانه‌دار نیز می توانند برای خود این بیمه نامه را خریداری نمایند.
    •    در این بیمه‌نامه، به بانوان بیمه‌شده در صورت فوت و بدون داشتن افراد تحت تکفل، مستمری به ذینفع انتخاب شده  پرداخت خواهد شد.
    •    تضمین مدت پرداخت مستمری در بیمه نامه ها ی مستمری مادام العمر ۳۰ سا ل می باشد.
    •    در صورت فوت ذینفع مشخص شده در طول مدت تضمین، مبلغ مستمری به فرد دیگری که از طرف ایشان در زمان تکمیل پیشنهاد بیمه مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
    •    در صورت انصراف از دریافت مستمری، شرکت بیمه معلم مبلغ بازخرید را به فرد پرداخت خواهد کرد.
    •    با توجه به وضعیت تورمی موجود در کشور دریافت مبلغ مستمری ارزش فعلی بیشتری نیست به مبلغ در آینده دارد.

جهت مشاوره و صدور بیمه نامه با شماره ۰۳۵۳۸۲۶۳۶۳۴ تماس بگیرید.

MICV
vokalaei@yahoo.com