بیمه زندگی و سرمایه گذاری

آیا می دانید با پرداخت ماهانه ۵۰۰،۰۰۰ ریال می توانید آینده خود و فرزندانتان را تضمین نمائید؟

شرکت بیمه معلم افتخار دارد تا شما را با بیمه نامه ای آشنا نماید که ضمن برخورداری از پوشش های متنوع فوت، نقص عضو، بیماری و … مهمترین دید اقتصادی هر خانواده یعنی سرمایه گذاری را به شما معرفی نماید.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم مجموعه ای کامل از هر آنچه که شما از یک بیمه کامل انتظار دارید را ارائه می دهد.

شرکت بیمه معلم به عنوان یک نهاد اقتصادی می تواند مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری را شناسایی و حق بیمه ها و پرداخت های شما را سرمایه گذاری نماید تا ضمن تضمین سود سپرده ها در بلند مدت اطمینان خاطری برای تامین مالی مورد نیاز شما و خانواده تان فراهم شود.

 • تعهدات اصلی بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟
 • پوشش فوت ناگهانی بیمه شده به هر علت، تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
 • پرداخت اندوخته در پایان مدت بیمه نامه، در صورت حیات بیمه شده.
 • آیا می توان خطرات ناشی از حادثه را نیز در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نمود؟

بله، در بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم، این امکان برای شما فراهم می شود تا در صورت نیاز، سرمایه فوت ناشی از حادثه بیمه نامه خود را تا سه برابر سرمایه بیمه عمر،  جمعا تا سقف ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، تحت پوشش قرار دهید.

همچنین با اخذ پوشش نقص عضو ناشی از حادثه، در صورت ایجاد نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و یا کلی دائم بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه نقص عضو براساس تعرفه بیمه های حوادث با انتخاب های ۵۰% و  ۱۰۰% سرمایه فوت عادی به بیمه شده پرداخت می شود. (تا مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )

با انتخاب پوشش هزینه پزشکی می توان هزینه های ناشی از حوادثی که در طول مدت بیمه نامه برای بیمه شده حادث می شود را تا سقف های ۵% ، ۱۰% ، ۱۵% و ۲۰ % سرمایه فوت عادی دریافت نماید. (تا مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، به چه معناست؟

در صورتی که بیمه شده، دچار از کار افتادگی کامل و دائم به هر علت شود، تا پایان بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف می گردد.

پوشش معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم به هر علت نیز برای بیمه شدگان از سن ۱۵ تا ۶۰ سال ارائه می شود.

 • خدمات ویژه در مقابل هزینه های سنگین درمانی در بیمه زندگی و سرمایه گذاری چیست؟
 1. با دریافت پوشش امراض خاص بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم، می توانید خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماری های:
  • سکته قلبی و عوارض ناشی از آن
  • سکته مغزی و عوارض ناشی از آن
  • سرطان ها
  • پیوند اعضاء اصلی و حیاتی

بیمه نمائید.

این پوشش می تواند برای بیمه شدگان از سن ۱ تا ۶۰ سال،  حداکثر تا سقف ۳۰% سرمایه بیمه عمر و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اخذ شود.

 • آیا می توان تورم را مهار کرد؟

بله، با بیمه زندگی و سرمایه گذاری، درابتدای بیمه نامه و یا هر زمان از سال بیمه ای، سرمایه و یا حق بیمه بیمه نامه خود را تا ۲۰% افزایش دهید. شرکت بیمه معلم با استفاده از آکچوئرهای مجرب و حرفه ای و برنامه های پیشرفته، سرمایه عمر آتی و اندوخته های بلند مدت را محاسبه و در اختیار شما قرار می دهند.

نرخ سود تضمین شده بیمه زندگی و سرمایه گذاری به چه معناست؟

شرکت بیمه معلم براساس مقررات حاکم بر سرمایه گذاری موسسات بیمه، ذخیره بیمه نامه را پس از کسر هزینه های بیمه گری و حق بیمه پرداختی در قالب سبد سرمایه گذاری بزرگ در بازارهای مطمئن، با رعایت حداقل ریسک و حداکثر بازدهی به کار می‌گیرد.

 • حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶% ، برای دو سال بعد ۱۳ % و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ % تعیین گردد. نرخ سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع آیین نامه ۶۸/۲  نیز به آن افزوده می شود.
 • استفاده کننده از بیمه زندگی و سرمایه گذاری چه کسی است؟

استفاده کنندگان از بیمه زندگی و سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شوند که توسط بیمه گذار و بیمه شده تعیین می‌شوند.

 • استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده و تعیین سهم ایشان.
 • استفاده کنندگان از اندوخته پایان دوره بیمه نامه، در صورت حیات بیمه شده که می تواند خود بیمه شده و یا سایر اشخاص باشد.
 • درصورتیکه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به وراث قانونی پراخت می شود.
 • دریافت وام چگونه است؟

در صورتی که بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی باشد و حداقل ۲ سال از مدت بیمه نامه سپری و حق بیمه آن پرداخت شده باشد. سقف وام، معادل ۹۰% ارزش بازخریدی بیمه نامه در زمان دریافت وام می‌باشد.

 • سایر مزایا
 • امکان پرداخت حق بیمه به صورت یکجا یا سالانه و یا به صورت اقساط ماهانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه و شش ماهه.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • امکان دریافت اندوخته به صورت مستمری
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • امکان پرداخت سپرده اولیه در شروع بیمه نامه.
 • امکان افزایش اندوخته، در طول مدت بیمه نامه..

 

استعلام نرخ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۲۶۳۶۳۴-۰۳۵۳ ـ نمایندگی وکلایی ـ تماس بگیرید.

MICV
vokalaei@yahoo.com