مراکز درمانی طرف قرارداد

ارسال شده در توسط MICV
ردیفمرکز درمانیآدرستلفنموضوعشهرستان
۱آزمایشگاه کیانیزد اردکان خیابان پیروزی۳۲۲۲۶۷۵۷آزمایشگاهاردکان
۲دانشگاه یزدیزد بلوار دانشگاه۸۳۰۱۵۳۵آزمایشگاهیزد
۳آزمایشگاه کسرییزد خیابان تمیسار فلاحی روبروی بازارچه اطلسی۳۵۳۸۲۶۱۰۶۰آزمایشگاهیزد
۴آزمایشگاه نوبلیزد بلوار امام جعفر صادق۳۵۳۶۲۹۸۱۰۰آزمایشگاهیزد
۵سید الشهدایزد – خیابان امام خمینی (ره)۳۵۱۶۲۱۰۰۱۰بیمارستانیزد
۶غیر انتفاعی گودرزیزد – خیابان سلمان۳۵۱۶۲۶۲۰۸۳بیمارستانیزد
۷بیمارستان شهید دکتر رهنمونیزد – خیابان فرخی۳۵۱۶۲۶۰۰۰۱بیمارستانیزد
۸بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقییزد – بلوار شهید پاکنژاد – کوچه مقابل هتل بهاره۳۵۱۵۲۵۰۰۹۳بیمارستانیزد
۹بیمارستان شهید دکتر بهشتییزد – تفت – بلوار شهید بهشتی۳۵۲۶۲۳۳۰۰۲بیمارستانتفت
۱۰بیمارستان حضرت خاتم الانبیاءیزد – ابرکوه – بزرگراه امام علی – رو به روی سپاه پاسداران۳۵۲۵۷۲۳۴۰۴بیمارستانیزد
۱۱بیمارستان حضرت آیت اله خاتمییزد- شهرستان خاتم – نهر مسیح۳۵۲۶۲۸۵۰۰۱بیمارستانیزد
۱۲بیمارستان قائم و ضیایییزد – اردکان – خیابان امام خمینی – جنب آزمایشگاه مرکزی۳۵۲۷۲۲۱۱۴بیمارستاناردکان
۱۳بیمارستان حضرت امام جعفر صادقیزد – میبد – بلوار بسیج – میدان بسیج۳۵۲۷۷۵۱۲۰۰بیمارستانمیبد
۱۴بیمارستان حضرت ولی عصریزد – شهرستان بافق – خیابان دادگستری۳۵۲۶۲۳۱۰۰۷بیمارستانبافق
۱۵بیمارستان مرتاضیزد خیابان کاشانی۳۸۲۴۸۰۰۰بیمارستانیزد
۱۶بیمارستان مجیبیانیزد خیابان کاشانی۳۶۲۴۰۰۶۱بیمارستانیزد
۱۷بیمارستان مادریزد میدان مهدیه۳۵۳۶۲۳۰۰۳۰بیمارستانیزد
۱۸درمانگاه فرهنگیانیزد انتهای خیابان شهید رجایی ابتدای خیابان معلم۳۶۲۶۱۵۵۰درمانگاهیزد
۱۹درمانگاه فرهنگیانیزد انتهای خیابان شهید رجایی ابتدای خیابان معلم۳۶۲۶۱۵۵۰درمانگاهیزد
۲۰دندانپزشکی پارسیزد آزاد شهر فلکه چهارم۳۷۲۱۰۸۵۳دندان پزشکیزد
۲۱دندانپزشکی دکتر سعید مقدمیزد صفائیه بلوار شهید قندی نبش میدان ریاضی۳۵۳۸۲۲۹۵۲۲دندان پزشکیزد
۲۲دندانپزشکی یزدیزد بلوار دانشگاه۸۳۰۱۵۳۵دندان پزشکیزد
۲۳دندانپزشکی مهرگانیزد بافق بلوار ۱۵ خرداد فرعی ۲۳۲۴۲۹۴۳۹دندان پزشکبافق
۲۴دندانپزشکی بهاریزد بلوار امام جعفر صادق۳۵۳۶۲۸۸۱۴۵دندان پزشکیزد
۲۵مرکز جراحی محدود دکتر موسوی بیوکییزد – بلوار پاکنژاد۳۵۱۷۲۴۸۱۰۵مرکز جراحی محدودیزد