تمدید مهلت بیمه تکمیلی اصناف

ارسال شده در توسط MICV

مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اصناف استان یزد تا تاریخ ۴ تیر تمدید شد.

شماره تماس ۰۹۰۳۱۲۳۳۶۳۴

MICV
vokalaei@yahoo.com